Czy mogę zmienić nazwę użytkownika?

Zmiana nazwy użytkownika nie jest możliwa. Po dokonaniu rejestracji i wybraniu nazwy użytkownika nie możesz jej zmienić i musisz korzystać z teko konta.