Chat

În scopul asigurării unui principiu de fair-play, chat-ul poker poate fi utilizat doar în limba engleză. În tabela de mai jos sunt afişate câteva abrevieri comune în limba engleză, pe care se poate să le regăsiţi în chat-ul poker.

nh Nice hand (o mână bună)
vnh Very nice hand (o mână foarte bună)
gg Good going (foarte bine)
lol Laugh out loud (a râde foarte tare)
tu Thank you (mulţumesc)
wtf What the f***? (Ce dr...?)
str8 Straight (chintă)
wp Well played (aţi jucat foarte bine)